Zamówienia

W związku z realizacją projektu pn. "Bajkowy Manhattan – szansa powrotu rodziców i opiekunów na rynek pracy", nr wniosku: WND-RPSL.08.01.03-24-0286/18-003, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat zapraszam do składania ofert na zapytanie ofertowe na:

  • Prowadzenie zajęć z języka angielskiego dla dzieci w żłobku do lat 3
  • Prowadzenie zajęć z dogoterapii dla dzieci w żłobku do lat 3
  • Usługa pralnicza

Termin składania ofert:
Oferty należy składać w terminie do 29.10, godz. 10:00 - zgodnie z zapisem w zapytaniu

Dokumenty jakie należy złożyć:Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe – język angielski
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy – język angielski
Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna – język angielski
Zapytanie ofertowe – dogoterapia
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy – dogoterapia
Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna – dogoterapia
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy – usługa pralnicza
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 3 - Umowa
Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna – usługa pralnicza
Zapytanie ofertowe - usługa pralnicza

Przedszkole Filip i Maja
al. Piłsudskiego 36/615
41-300 Dąbrowa Górnicza